Twinkelweb Blog

Alleen nieuwsbrief leden hebben toegang tot alle blog berichten/artikelen. Meld je dus snel hier aan

Groene energie brengt kwart meer banen

Poster : D.Hellendorp on 10-10-2014

DEN HAAG - De werkgelegenheid in de sector duurzame energie is sinds 2008 met een kwart toegenomen. De stijging steekt scherp af bij de rest van de Nederlandse economie, waar in dezelfde periode de banen met 3 procent afnamen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek telt in 2013 werkgelegenheid in de sector duurzame energie voor 45.000 mensen. De belangrijkste sector actief in de duurzame energie is de bouw. De branche is verantwoordelijk voor 59 procent van de werkgelegenheid. Gedacht moet dan worden aan de installatie van zonnepanelen, het zorgen voor isolatie en het bouwen van windmolens. Na de bouw geldt de industrie als de grootste banenbrenger (19 procent). Ook in de zakelijke dienstverlening – vooral bij ingenieursbureaus – is veel werk ontstaan.


Bron: cobouw.nl

Opnieuw bevestiging: Groene energie grootste bron van elektriciteit Duitsland

Poster : D.Hellendorp on 02-10-2014

AMSTERDAM – Uit nieuwe cijfers blijkt opnieuw dat groene energie bruinkool heeft ingehaald als de belangrijkste bron van stroom in Duitsland.

Denktank Agora meldt dat in de eerste 6 maanden van dit jaar 27,7 procent van alle verbruikte elektriciteit in Duitsland uit groene energiebronnen kwam. Het aandeel van bruinkool kwam op 26,3 procent.

Windmolens waren de belangrijkste bron van groene stroom met een aandeel van 9,5 procent. Biomassa kwam op plek 2 met een aandeel van 8,1 procent. Op de derde plek staat zonne-energie. 6,8 procent van de gebruikte elektriciteit was zonnestroom.

Recorddag
6 juni was een recorddag in Duitsland. Om specifiek 1 uur produceerden alle zonnepanelen in Duitsland net zoveel stroom als 20 kerncentrales.

Eerder meldde het Fraunhover instituut al dat hernieuwbare energie bruinkool had ingehaald in het eerste halfjaar van 2014. Er zou 81,1 terawattuur aan groene stroom zijn geproduceerd tegen 69,7 terawattuur aan stroom uit bruinkool.

Mogelijkheden Energiewende
Eerder werden nog twijfels geuit over de technische mogelijkheden van de Energiewende. Met een stijging van het aandeel hernieuwbaar werd namelijk ook steeds meer bruinkool gebruikt. De laatste cijfers laten zien dat er niet meer bruinkool nodig is om de energietransitie in Duitsland mogelijk te maken.

Door het stijgende aandeel groene stroom op de Duitse elektriciteitsmarkt komt er op piekmomenten wel steeds meer stroom beschikbaar. Dit zorgt ervoor dat de elektriciteitsprijs daalt en tegen dumptarieven wordt geëxporteerd naar landen zoals Nederland.

Bron: groenecourant.nl

Groene energie is uit!

Poster : D.Hellendorp on 18-09-2014

Meer dan 1 op de 3 Nederlandse huishoudens die wisselen van energieleverancier, kiest niet voor groene energie. Bijna de helft van hen zegt, gevraagd naar de reden, groene energie niet te vertrouwen.

Dat is één van de uitkomsten van een onderzoek uitgevoerd door vergelijkingssite Easyswitch.nl onder ruim 4300 huishoudens.

De uitkomst is opvallend te noemen, omdat tegenwoordig een groot deel van de aangeboden én afgenomen energieproducten via de websites van de leveranciers en via vergelijkingssites groen is. De prijzen van ’groen’ zijn bovendien doorgaans niet hoger dan die van ’grijs’.

In milieukringen en consumentenorganisaties is al langer kritiek op de wijze waarop overheid en veel energieleveranciers omgaan met het predicaat groen. Om energie als groen te kunnen verkopen is het voldoende als leveranciers voor een relatief laag bedrag een groencertificaat aanschaffen. Hiermee mogen zij een deel van de grijs opgewekte energie het label groen geven zonder dat deze energie feitelijk duurzaam is opgewekt.

Bron: telegraaf.nl

‘Olie-industrie kan niet zonder groene energie’

Poster : D.Hellendorp on 18-09-2014

Oliemaatschappijen doen er verstandig aan te investeren in hernieuwbare energiebronnen. Alleen dan kunnen zij een leidende rol blijven spelen in de energievoorziening.

Dat schrijft het Europese handelshuis Kepler Chevreux in een analyse van de positie van de olie-industrie ten opzichte van hernieuwbare energiebronnen. Volgens hoofdonderzoeker Mark Lewis, voormalig topman bij Deutsche Bank, hebben oliemaatschappijen nu al lijden onder toenemende kosten en dalende inkomsten, meldt de Australische website RenewEconomy. Exploratie van oliebronnen is kostenintensief en door de lage olieprijzen leveren nieuwe bronnen minder op.

Hernieuwbare energiebronnen kunnen wat betreft kostprijs al concurreren met fossiele brandstoffen. Als die kosten de komende twintig jaar nog verder dalen, bieden ook hogere olieprijzen geen garantie voor de financiële dekking van nieuwe oliewinningen. De transitie naar schone energie zet de traditionele wetten van het mondiale energiesysteem op zijn kop, schrijft Lewis.

“Wij denken dat de olie-industrie er goed aan doet te investeren in hernieuwbare bronnen. Dan blijven zij in de toekomst een rol van betekenis spelen, in plaats van te eindigen als een oliereus uit het verleden.”


Concurrentie
Lewis verwacht dat de olie-industrie ook op het gebied van mobiliteit op termijn meer concurrentie krijgt van hernieuwbare energiebronnen. Met name in China, waar de overheid investeert in schone auto’s en een laadinfrastructuur op wind- en zonnestroom. Verwachtingen over een toenemende vraag naar olie, bijvoorbeeld door het Internationaal Energie Agentschap (IEA), zijn grotendeels gebaseerd op de aanname dat de vraag naar auto’s op fossiele brandstoffen blijft groeien.

De voltooiing van de overgang naar een economie met hernieuwbare energiebronnen zal nog enkele decennia in beslag nemen, erkent hij. Het rapport van Kepler Chevreux concludeert echter dat hoge olieprijzen die transitie slechts zullen versnellen.

Bron: duurzaambedrijfsleven.nl

Afrika investeert miljarden in groene energie

71.000 miljard dollar winst op groene stroom

Poster : D.Hellendorp on 11-09-2014

Ja, u leest het goed, geen nulletjes verkeerd. In net Nederlands: de overstap naar duurzame energie levert de wereld tot 2050 71 biljoen dollar (55 biljoen euro) méér op dan die overstap ons allen kost. Welke gek weerhoudt ons hier toch van?

Tegenstanders van verduurzaming brengen voortdurend te berde dat we er zo verschrikkelijk veel geld aan 'kwijt zijn'. Wat ze er dan nooit bij vertellen is hoeveel extra inkomsten daar tegenover staan. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA), een instelling die toch niet van dagdromerij kan worden beticht, heeft dat eens uitgerekend. En die komt dus op een nettowinst van 71 biljoen dollar tussen nu en 2050.

Het rapport erover stamt al uit mei, maar is de laatste dagen plotseling weer actueel. Dat danken we onder meer aan Zayed Future Energy Prize, een instelling die is opgericht door de stichter van de Verenigde Arabische Emiraten, sjeik Zayed. En die instelling heeft, net als de IEA, dus een historie vol olie. Toch onderstrepen ook zij dat we de omslag naar duurzame energie niet moeten uitstellen. Want elke vertraging gaat ons extra geld kosten en zal dus de winst tot 2050, die 71 biljoen dollar, kleiner maken.

Koddig
Hoe knullig, ik zou bijna vergoelijkend zeggen: hoe koddig, komt het dan over dat de Nederlandse Teldersstichting, de 'denktank' van de VVD, oproept om toch vooral geen haast te maken bij de omschakeling naar groene energie. Ik zeg koddig, omdat het effect ervan toch wel beperkt zal blijven tot 'Madurodamland' Nederland, als het al effect zal hebben.

Een paar maanden geleden schreef Patrick van Schie, directeur van de Teldersstichting, al een opiniestuk om ons op de groene rem te doen trappen, maar dat was nog 'op persoonlijke titel'. Inmiddels is er ook een rapport van zijn stichting: 'Zeker van energie. Een liberaal perspectief op het Nederlandse energiebeleid', waarvan hier een samenvatting is te lezen. Mijn samenvatting van die samenvatting: 'stop steun aan windmolens en begin met steun aan schaliegas'. Klinkt bekend?

Even oostwaarts kijken?
Rest zo langzamerhand de vraag of de vaderlandse liberale denkers nooit over de grens kijken. Even de blik oostwaarts wenden en je ziet de sterkste economie van Europa, ja, een van de sterkste economieën van de wereld. Daar, in Duitsland dus, geven ze heel veel geld uit aan groene energie. En is de stroom voor de bedrijven 'oneerlijk goedkoop', klagen Nederlandse bedrijven. En groeit de economie terwijl de onze is gekrompen, en hebben ze een miljardenoverschot op de begroting, in plaats van een tekort...

Bron: trouw.nl

Afrika investeert miljarden in groene energie

Poster : D.Hellendorp on 04-09-2014

Zuid-Afrika, Kenia en Ethiopië investeren dit jaar 5,9 mrd in hernieuwbare energieprojecten. Het geïnstalleerd vermogen in de drie landen groeit met 1,8 gigawatt.

De toename van energie uit wind, zon en geothermie is in 2014 groter dan over de hele periode 2000-2013. De initiatieven zijn vooral ingegeven door de groeiende vraag naar elektriciteit en de prijsdalingen van zonnepanelen en windmolens. Dat meldt Bloomberg New Energy Finance.

De geplande toename met 1,8 gigawatt aan vermogen is exclusief die van grote waterkrachtcentrales. Vergeleken met wereldwijde investeringen lijkt dit weinig, maar volgens Bloomberg ontwikkelt de regio zich tot een van de spannendste nieuwe markten. Zuid-Afrika, Kenia en Ethiopië investeren dit jaar samen $ 5,9 mrd. In 2016 zou dat bedrag kunnen oplopen tot $ 7,7 mrd. De gemiddelde investeringen tussen 2006 en 2011 waren $ 1 mrd per jaar.

Zuid-Afrika
De grootste investeerder is Zuid-Afrika, dat tussen 2014 en 2016 zo’n 3,9 gigawatt aan vermogen wil bijplaatsen. Het land heeft ervaring met geothermie als hernieuwbare energiebron, maar investeert nu ook in zon en wind. Aan de rand van de Kalahari woestijn verrijst de ene na de andere zonnecentrale. Onder meer bedrijven uit Spanje en China zijn er al actief. Zuid-Afrika is voor zijn energievoorziening nog grotendeels afhankelijk van kolengestookte centrales.

Door de prijsdalingen van de afgelopen jaren zijn windparken op land en zonnecentrales aantrekkelijke en haalbare alternatieven vergeleken met nieuwe energiecentrales op gas of steenkool.


Bron: duurzaambedrijfsleven.nl

Suriname: ‘We moeten naar groene energie toe’

Poster : D.Hellendorp on 28-08-2014

Op de lange termijn moet Suriname over naar groene energie. Dit zegt Jim Hok, de Surinaamse minister van Energie voor de camera van de NOS.

“Wij weten dat energieopwekking met fossiele brandstof niet iets is waar me op de lange duur mee door kunnen gaan. Wij moeten naar groene energie toe.”

Hij reageert op het nijpende gebrek aan elektriciteit in het Zuid-Amerikaanse land. Woensdag werd bekend dat de airconditioning bij Surinaamse ambtenaren uitgaat om stroom te besparen.

Zonnepanelen
Zonnepanelen zouden op termijn een rol kunnen spelen om energieopwekking op basis van dure benzine en diesel te vervangen, maar hier wordt nog weinig mee gewerkt in het land.

Desi Bouterse erkende woensdag dat de regering zich onvoldoende had voorbereid om tegemoet te komen aan de energievraag.

De problemen in Suriname worden op dit moment veroorzaakt door een lage waterstand in een stuwmeer waar een groot deel van de Surinaamse elektriciteit vandaan komt. Het tekort brengt ook een structureel probleem aan de oppervlakte. Er is voor jaren te weinig geïnvesteerd in het energienet.

Bron: groenecourant.nl

Grootste windproject VS (947 MW) overgenomen

Poster : D.Hellendorp on 19-08-2014

Het grootste windproject van de Verenigde Staten, het Alta Wind-project in Californië, is voor een bedrag van 870 miljoen dollar (651 miljoen euro) overgenomen door NRG Yield.

Dit meldt het concern, dat verwant is aan ontwikkelaar NRG Energy. Het project heeft een vermogen van 947 megawatt. Naast de overnameprijs van 870 miljoen moet NRG Yield 1,6 miljard dollar in financiering leveren aan ontwikkelaar Terra-Gen Power. Alta Wind is 1 van de grootste windprojecten ter wereld. Het project bestaat eigenlijk uit verschillende windparken en het gehele project heeft een vermogen van 1.320 megawatt. Er zijn plannen om dit mogelijk nog uit te breiden naar 3.000 megawatt.
NRG Yield is een zogenaamd yield company. Het bedrijf doet alleen het beheer van energiecentrales, zoals wind- of zonneparken, voor het moederconcern. Doordat de inkomsten en uitgaven voor langere tijd vaststaan, contracten lopen namelijk voor tientallen jaren, biedt een yield company een relatief laag risico voor investeerders. De bedrijfsopzet wordt steeds populairder in de Verenigde Staten waar een aantal van dit soort bedrijf al naar de beurs zijn gegaan. Hierdoor kunnen de moederbedrijven indirect meer financiering ophalen om nieuwe projecten te ontwikkelen. Bron: groenecourant.nl

Suriname: ‘We moeten naar groene energie toe’

Poster : D.Hellendorp on 28-08-2014

Op de lange termijn moet Suriname over naar groene energie. Dit zegt Jim Hok, de Surinaamse minister van Energie voor de camera van de NOS.

“Wij weten dat energieopwekking met fossiele brandstof niet iets is waar me op de lange duur mee door kunnen gaan. Wij moeten naar groene energie toe.”

Hij reageert op het nijpende gebrek aan elektriciteit in het Zuid-Amerikaanse land. Woensdag werd bekend dat de airconditioning bij Surinaamse ambtenaren uitgaat om stroom te besparen.

Zonnepanelen
Zonnepanelen zouden op termijn een rol kunnen spelen om energieopwekking op basis van dure benzine en diesel te vervangen, maar hier wordt nog weinig mee gewerkt in het land.

Desi Bouterse erkende woensdag dat de regering zich onvoldoende had voorbereid om tegemoet te komen aan de energievraag.

De problemen in Suriname worden op dit moment veroorzaakt door een lage waterstand in een stuwmeer waar een groot deel van de Surinaamse elektriciteit vandaan komt. Het tekort brengt ook een structureel probleem aan de oppervlakte. Er is voor jaren te weinig geïnvesteerd in het energienet.

Bron: groenecourant.nl

Grootste windproject VS (947 MW) overgenomen

Poster : D.Hellendorp on 19-08-2014

Het grootste windproject van de Verenigde Staten, het Alta Wind-project in Californië, is voor een bedrag van 870 miljoen dollar (651 miljoen euro) overgenomen door NRG Yield.

Dit meldt het concern, dat verwant is aan ontwikkelaar NRG Energy. Het project heeft een vermogen van 947 megawatt. Naast de overnameprijs van 870 miljoen moet NRG Yield 1,6 miljard dollar in financiering leveren aan ontwikkelaar Terra-Gen Power. Alta Wind is 1 van de grootste windprojecten ter wereld. Het project bestaat eigenlijk uit verschillende windparken en het gehele project heeft een vermogen van 1.320 megawatt. Er zijn plannen om dit mogelijk nog uit te breiden naar 3.000 megawatt.
NRG Yield is een zogenaamd yield company. Het bedrijf doet alleen het beheer van energiecentrales, zoals wind- of zonneparken, voor het moederconcern. Doordat de inkomsten en uitgaven voor langere tijd vaststaan, contracten lopen namelijk voor tientallen jaren, biedt een yield company een relatief laag risico voor investeerders. De bedrijfsopzet wordt steeds populairder in de Verenigde Staten waar een aantal van dit soort bedrijf al naar de beurs zijn gegaan. Hierdoor kunnen de moederbedrijven indirect meer financiering ophalen om nieuwe projecten te ontwikkelen. Bron: groenecourant.nl

Anderhalf keer zoveel huishoudens met zonnepanelen bij Stedin

Poster : D.Hellendorp on 30-07-2014

Het aantal huishoudens met zonnepanelen is anderhalf keer gestegen bij netbeheerder Stedin.

Dit maakte het concern bekend zonder precieze cijfers te geven. Per jaar wordt er ongeveer 100 megawattuur aan zonnestroom opgewekt, genoeg voor ongeveer 30.000 huishoudens. Stedin ziet dat naast een toename van het aantal huishoudens met zonnepanelen, ook het vermogen per huishouden ook stijgt.
“Mensen kiezen ervoor om meer panelen aan te schaffen en ook de opwekcapaciteit van de panelen is in de loop van de jaren verbeterd”, aldus Stedin. “Onze klanten kiezen steeds bewuster voor duurzame energie. Met zonnepanelen op het huis, een elektrische auto en hulp van de slimme meter zijn klanten intensiever dan ooit tevoren met energie bezig”, aldus Henk Blom, directeur van Stedin. Eerder werd al bekend dat het totale vermogen van alle geregistreerde zonnepanelen in Nederland op 842 megawatt ligt. In totaal zijn er in Nederland 210.000 huishoudens en locaties waar zonnestroom wordt opgewekt
Bron: groenecourant.nl

Windenergie in Europa groeit 64 procent tot 2020

Poster : D.Hellendorp on 24-07-2014

De Europese Windenergie Associatie (EWEA) verwacht date r de komende 7 jaar 75 gigawatt aan nieuw windenergievermogen wordt gebouwd, een stijging van 64 procent.

Dit meldde de EWEA woensdag in een nieuwste groeiscenario. Met een dergelijke stijging komt het totaal in 2020 op 192,4 gigawatt te staan. Al die Europese windturbines samen leveren 441,7 terawattuur elektriciteit in 2020, bijna 15 procent van de totale vraag in de EU. Dat is bijna evenveel als 4 keer het huidige totale Nederlandse elektriciteitsverbruik.
Van die 192,4 gigawatt neemt offshore wind 23,5 gigawatt voor zijn rekening. Met de bouw van de nieuwe windparken is tot 2020 een investering van ongeveer 124 miljard euro gemoeid. Er komen 100.000 extra banen bij. Landen als Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Polen gelden komende jaren als landen met de grootste groei aan wind op land, blijkt uit de EWEA-cijfers. Woensdag bevestigde de NWEA tegenover de Groene Courant dat de Europese brancheorganisatie er niet van uit gaat dat de Nederlandse doelstelling van 6.000 megawatt in 2020 wordt gehaald. Er zou dan nog maar 4.000 megawatt klaar zijn, voorspelt de EWEA.
Bron: groenecourant.nl

Forse investering in Britse stroomkabel voor windstroom

Poster : D.Hellendorp on 16-07-2014

Initiatiefnemers van een enorme stroomkabel die windstroom van het noorden van Schotland naar het energienet in het zuiden moet transporteren hebben groen licht gekregen van de autoriteiten.

Dit meldde het Schotse energieconcern SSE.
Door de kabel worden 1,2 gigawatt aan windmolens verbonden met het zuidelijke energienet. In het project wordt 2 miljard dollar geïnvesteerd.
De stroomkabel tussen Cathness en Moray wordt gebouwd door een dochterbedrijf van SSE, Scottish Hydro Electricty Transmission en zal in 2018 operationeel worden.
Bron: groenecourant.nl

D66 wil belastingvrije groene energie

Poster : D.Hellendorp on 09-07-2014

Particulieren die zelf hun energie opwekken, moeten worden vrijgesteld van energiebelasting.

Dat wil D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven.

"Mensen die investeren in het zelf opwekken van groene energie, horen alle ruimte te krijgen. Ik wil af van deze belasting op het maken van slimme keuzes", stelt ze.

Van Veldhoven wil dat minister Henk Kamp van Economische Zaken een proefperiode instelt met de belastingvrije particuliere energieopwekking.

Momenteel is er al een initiatief om duurzame energieopwekking bij particulieren te stimuleren, de zogeheten postcoderoos, maar deze zit volgens haar vol met ingewikkelde procedures en eisen.

Bij deze postcoderoos kunnen woningen in de omgeving van een initiatief met duurzame energie korting krijgen op energiebelasting.

Van Veldhoven: "We staan voor de grote uitdaging om Nederland volledig te laten draaien op schone energie. Daarom hoop ik dat hij snel start met deze proef van 2,5 jaar."

Bron: nu.nl

Noorden wil meer duurzame energie opwekken

Poster : D.Hellendorp on 02-07-2014

De noordelijke provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Noord-Holland willen de komende jaren veel meer duurzame energie opwekken.

Het aandeel duurzame energie is er nu nog 8,4 procent, in 2020 moet dat 21 procent zijn. Het plan is woensdag aangeboden aan minister Henk Kamp van Economische Zaken.

Het Noorden is de eerste regio die een eigen plan neerlegt voor meer duurzame energie, zoals afgesproken in Nationaal Energieakkoord. Dat beoogt om in 2020 14 procent van het Nederlandse energiegebruik duurzaam op te wekken.

''Het Noorden is straks koploper”, zei de Noord-Hollandse gedeputeerde Jaap Bond, ook voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland (BONN). Het aandeel duurzame energie loopt op tot 31 procent als ook de plannen voor windmolenparken voor de kust van Noord-Holland, Friesland en Groningen worden meegerekend.

De plannen betekenen onder meer dat de Eemshaven en de havens in Harlingen en Den Helder als uitvalsbasis gaan dienen voor de assemblage en de plaatsing en onderhoud van windturbines op zee, het verder ontwikkelen van de 'power to gas'-technologie (waarbij stroom wordt omgezet in gas) en allerlei energiebesparende maatregelen in woningen.

Volgens BONN betekent de omslag naar duurzame energie een flinke impuls voor de werkgelegenheid. De provincies kunnen rekenen op minstens 3.600 extra arbeidsplaatsen, zo is becijferd.

Minister Kamp juicht de noordelijke plannen toe. ''Het combineren van het terugbrengen van CO2 uitstoot en het verzilveren van economische kansen is alleen mogelijk als verschillende regio's in Nederland meewerken aan het uitvoeren van het Energieakkoord. Het is heel goed dat de noordelijke provincies nu het voortouw nemen en vooroplopen bij het uitvoeren van het Energieakkoord.''

Bron: nu.nl

‘Groene energie beter dan CO2-opslag’

Poster : D.Hellendorp on 26-06-2014

Als Nederlanders moeten kiezen hoe zij de CO2-uitstoot willen terugdringen, hebben energiebesparing en opwekking van eigen groene stroom de voorkeur. Energie uit kolen- en gascentrales met ondergrondse CO2-opslag zijn niet populair.

Dat blijkt uit onderzoek van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), de Universiteit van Utrecht en adviesbureau Ecofys onder duizend Nederlanders. De ondervraagden moesten kiezen uit een aantal technologieën waardoor in 2030 de CO2-uitstoot met 40 procent afneemt.

Zelf energie besparen door middel van isolatie en zuinige apparaten, en zelf hernieuwbare energie opwekken scoren het hoogst. Acht op de tien Nederlanders geven de voorkeur aan deze opties. Gevolgd door CO2-reductie in de industrie, windenergie op zee en elektriciteit uit biomassa. Kernenergie en steenkool- en gascentrales gecombineerd met CO2-afvang en opslag (Carbon Capture and Storage) zijn het minst populair.

De deelnemers kregen begrijpelijke en afgewogen informatie voorgelegd over de voor- en nadelen van de verschillende opties, zeggen de onderzoekers. De respondenten lieten zich niet leiden door vooroordelen, maar vormden hun mening op basis van die informatie. ‘Meningen en daarop gebaseerde keuzes worden niet bepaald door een gebrek aan kennis of heersende misvattingen, maar vooral door de informatie over de gevolgen van de opties.” Zij komen tot de conclusie dat Nederlanders in het debat goed kunnen meepraten over de formulering van het energiebeleid.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het nationale onderzoeksprogramma naar CO2-opvang en -opslag. De vraag was of de weerstand in de samenleving tegen CO2-opslag, zoals in Barendrecht en de provincie Groningen, het gevolg is van gebrek aan kennis.

In het Energieakkoord is CCS een van de mogelijkheden bij de samenstelling van de toekomstige energiemix. Het draagvlak is een cruciale factor in de daadwerkelijke implementatie ervan, oordeelt het rapport. De uitslag betekent dat het lastig wordt om dat draagvlak te creëren, nu de overgrote meerderheid van de Nederlanders kiest voor duurzame oplossingen.

Bron: duurzaambedrijfsleven.nl

Energie kan volledig duurzaam zijn in 2030

Poster : D.Hellendorp on 19-06-2014

Het is mogelijk om voor 2030 vrijwel volledig over te stappen op duurzame energie.

Dat stelt Urgenda, een non-profitorganisatie voor duurzaamheid, vrijdag in een rapport. De organisatie maakte bij haar berekeningen gebruik van het energietransitiemodel van Quintel Intelligence.
Volgens Urgenda is het "voorstelbaar en betaalbaar" om voor 2030 een transitie te maken en zijn de technieken en de mensen daarvoor aanwezig. Bouwen aan een duurzame energievoorziening zou bovendien minimaal 150.000 banen opleveren.

Er wordt vaak vanuit gegaan dat er minstens veertig jaar nodig is om een omslag te maken. "Maar onder druk wordt alles vloeibaar", aldus Urgenda. "We hebben simpelweg geen veertig jaar."

Volgens het onderzoek kan een duurzame energievoorziening  worden opgebouwd door anders te gaan wonen, reizen, eten, consumeren en produceren en door anders energie te produceren.
Om de omslag te maken is wel een extra investering van 2 miljard euro per jaar in elektriciteitsnetten nodig. Daarnaast moet 7 miljard euro per jaar in duurzame elektriciteits- en warmteproductie worden gestoken.
Het 100-procent-duurzaamscenario zou volgens de organisatie in 2030 lagere energiekosten opleveren. Die zouden uitkomen op 58,5 miljard euro, tegenover 61,4 miljard euro als de huidige koers wordt vastgehouden.
Bovendien zou Nederland veel minder afhankelijk worden van import dan wanneer op de oude voet wordt doorgegaan. In dat geval neemt de import van energie alleen maar toe, omdat het gas opraakt.

Bron: nu.nl

Canarisch eiland als eerste ter wereld 100 % energie-onafhankelijk

Poster : D.Hellendorp on 12-06-2014

El Hierro mag dan het onbekendste en kleinste eilandje van de Canarische eilanden zijn, vanaf deze maand gaat het de geschiedenisboeken in als eerste eiland dat volledig zelfvoorzienend is in groene energie. Met een eigen windpark en waterkrachtcentrale wordt olie overbodig.

Tienduizend inwoners kent het kleine eiland El Hierro. Samen verbruiken zij zo'n veertig vaten geïmporteerde olie per jaar om energie op te wekken. Aan die import komt eind deze maand een eind: El Hierro gaan zichzelf van energie voorzien. Groene energie bovendien, opgewekt door vijf windmolens die diverse ontziltingsinstallaties en de inwoners energie gaan leveren. Waait er een forse wind over het eiland, dan wekken de molens waarschijnlijk meer energie op dan het eiland nodig heeft. Dat betekent dat dit kleine stukje land een waardevol exportproduct in handen krijgt. Naar verwachting kan het voor zo'n één tot drie miljoen euro per jaar aan de verkoop van hun energie verdienen.

Primeur
Hoewel de Denen al eerder een soortgelijk project startte, boekt El Hierro wel degelijk een primeur. Alain Gioda, klimaathistoricus tegenover AFP: 'Nieuw is dat technici erin geslaagd zijn om zonder een verbinding met het nationale netwerk een stabiele productie van elektriciteit te maken die honderd procent uit hernieuwbare energie komt.'

Bij weinig windenergie
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat El Hierro alsnog de oliekraan open moet draaien als het windstil is. Om dat te voorkomen bouwden ingenieurs een groot stuwmeer. Waait het hard en produceren de windmolens overtollige stroom, dan wordt er water in dit stuwmeer gepompt. Is het windstil en dreigt er een tekort aan energie, dan gaan het eiland over op waterkrachtenergie, opgewekt door het water uit het stuwmeer naar beneden te laten stromen.

Toekomstplannen
Het windpark is in handen van El Hierro en Spanje. Voorlopig gaan de ingenieurs door met nieuwe innovaties bedenken. De plannen voor zesduizend voertuigen die in 2020 volledig op elektriciteit rijden, liggen al op tafel. Hiervoor ging het eiland een alliantie aan met Renault-Nissan.

Bron: baaz.nl

NS gaat volledig op duurzame energie rijden

Poster : D.Hellendorp on 05-06-2014

Alle elektrische treinen van de NS gaan de komende jaren rijden op nieuwe groene stroom. NS heeft hiertoe vandaag namens de vervoerders op het spoor verenigd in VIVENS het contract gegund aan Eneco. Vanaf 2018 rijdt de trein voor 100% op groene stroom en is er voor reizigers de mogelijkheid om echt groen te reizen.

“Het contract is een mooi voorbeeld hoe wij als spoorsector samen zijn opgetrokken in het belang van de reiziger en duurzame mobiliteit. Acht van de tien reizigers vindt het ook belangrijk dat wij dit doen zo blijkt uit onderzoek. 1,2 mln treinreizigers reizen per 2018 volledig groen met 0 gram CO2 uitstoot. Wij zijn daarbij erg blij met Eneco als partner vanwege hun ervaring en reputatie als het gaat om groene stroom”, aldus Timo Huges, president-directeur van NS.

Jeroen de Haas, voorzitter Raad van Bestuur Eneco Groep: “Eneco investeert volop in de duurzame opwek van energie, onder andere door fors in te zetten op windenergie. Deze samenwerking is een voorbeeld hoe serieuze vergroening van hele bedrijfstakken tot de mogelijkheden behoort. Vanaf 2018 is alle stroom voor de spoorbedrijven groen. De helft is Eneco HollandseWind, groene stroom uit Hollandse windparken.”

Grote overstap
Eneco kwam naar boven als winnaar uit een aanbesteding voor een nieuw stroomcontract voor het totale elektrische treinverkeer voor de periode 2015-2025. Bij deze aanbesteding kwamen veel nieuwe vragen om de hoek kijken. Zo was een eis dat aanwijsbaar nieuwe groene stroomprojecten worden ingezet. Dit om geen beslag te leggen op het beperkte huidige aanbod aan duurzame stroomprojecten in Nederland en de groene stroomproductie tegelijkertijd een impuls te geven. De jaarlijks benodigde 1,4 TWh elektriciteit is daarbij vergelijkbaar met het stroomgebruik van alle huishoudens van Amsterdam. Met dit partnership is dan ook, voor zover bekend, het grootste groen contract in Nederland gesloten.

Nieuwe groene stroom
De groene stroom die de vervoerders gaan gebruiken is afkomstig uit nieuwe windparken die stapsgewijs in gebruik worden genomen in Nederland, Noorwegen, Zweden en België. De helft van de stroom komt uit Nederland en de andere helft uit het buitenland. Eneco zorgt dat er altijd voldoende groene stroom voor de spoorbedrijven op het net beschikbaar is, ook als het niet waait. Zij garanderen dat de door de treinen per jaar gebruikte hoeveelheid stroom overeenkomt met de jaarproductie van van alle nieuwe windparken.

Steeds zuiniger
Door zuiniger te rijden en steeds zuiniger treinen in te zetten besparen spoorwegvervoerders jaarlijks energie. Sinds 2005 is het stroomgebruik per reizigerskilometer bij NS al 30% minder. Hierdoor is het haalbaar gebleken om het volledige stroomgebruik te vergroenen en een groene treinreis zonder meerprijs aan de reiziger te kunnen aanbieden.
Bron: happynews.nl

'Nederland produceert 70 procent van de eigen groene stroom'

Poster : D.Hellendorp on 30-05-2014

De Nederlandse energieleverancier Greenchoice wil dat in 2020 alle groene energie die in Nederland gebruikt wordt, voor 100 procent in Nederland is geproduceerd.

In het nieuwe 'stroometiket 2013' onderscheidt de energieleverancier voor het eerst binnenlandse en buitenlandse energiebronnen. Op dit moment komt 70 procent van de groene energie uit Nederland zelf.

Van de energie die nog wel uit het buitenland komt, is 42,5 procent afkomstig van windenergie en 16,2 procent van waterkracht. Om het doel van 100 procent te behalen, denkt Greenchoice meer particulieren stroom moeten gaan opwekken.

Veel van de particulieren die nu al zelf stroom opwekken met zonnepanelen, verbruiken meer dan ze opwekken.

Bij Energieleverancier Nuon komt de windenergie uit het Windstroompakket voor 100 procent uit Nederlandse wind. Van de andere pakketten schommelt het percentage duurzame energie dat uit het buitenland komt tussen de 17,1 procent en 71,4 procent.

Bron: rtlnieuws.nl

Energieakkoord stuit op hobbels

Poster : D.Hellendorp on 08-05-2014

Het Nationaal Energieakkoord komt langzaam van de grond. Afspraken tussen het bedrijfsleven, de overheid en milieugroepen over nieuwe banen en duurzame energie moeten in 2020 zijn gerealiseerd. Te gast is Ed Nijpels, voorzitter van de borgingscommissie die in de gaten houdt of de afspraken worden nageleefd.

Slecht
In het akkoord staat dat er kolencentrales dicht moeten en meer windmolens moeten komen. In 2020 moet 14 procent van de energie duurzaam zijn, nu is dat nog maar 5 procent. Nederland doet het vooral op het ontginnen van duurzame energiebronnen erg slecht vergeleken met andere landen.

Extra banen
Elk jaar moet er gemiddeld 1,5 procent minder energie gebruikt worden. Dat moet vooral komen door de isolatie van huizen. En er wordt veel meer gebruik gemaakt van biomassa, dus bijvoorbeeld het opstoken van houtsnippers, en windmolens. Het akkoord levert volgens de opstellers ook 15.000 extra banen op.

De komende jaren moeten er honderden windmolens bij komen, op land en op zee. Maar daar is veel weerstand tegen: omwonenden en ondernemers vrezen landschapsvervuiling en lawaai en gevaar voor de scheepvaart.

Denen
Denemarken is wel goed op weg om helemaal zelfvoorzienend en duurzaam te worden. In 2020 wil het land 35 procent van de gebruikte energie duurzaam opwekken. Daarnaast willen de Denen 50 procent van het elektriciteitsgebruik in 2020 halen uit windenergie. In 2050 willen de Denen 100 procent duurzame energie hebben.

Het Deense eiland Samso wekt nu al 100 procent van de energie duurzaam op. Correspondent Arjan Noorlander ging er kijken hoe ze dat doen.

Zon
Oud-staatssecretaris van Financiën Willem Vermeend vindt dat er in het energieakkoord verkeerde keuzes zijn gemaakt. Windmolens zijn geen innovatieve technologie en worden sterk gesubsidieerd. Zon heeft volgens hem de toekomst. Daarnaast moet Nederland meer inzetten op besparing. Dat is volgens hem beter voor de economie en de werkgelegenheid dan investeren in windmolens.

Bron: groenecourant.nl

Zonnepark De Scheg vormt startschot van groot energieproject

Poster : D.Hellendorp on 02-05-2014

Het zonnepark De Scheg in Deventer werd tijdens een feestelijke bijeenkomst officieel geopend. De opening is het startschot van een duurzaamheidsplan dat in 2014 en 2015 wordt uitgevoerd, waarmee een investering van 2,4 miljoen euro is gemoeid.

Het duurzaamheidsplan komt na eerdere ingrepen met betrekking tot de energiehuishouding. Voorheen overkapte Sportbedrijf Deventer de ijsbaan, plaatste de organisatie een WKK-installatie en installeerde een nieuw luchtbehandelingssysteem. De partijen Energiefonds Overijssel, gemeente Deventer, ASN Bank en WDW Ontwikkelend Beheer zetten zich in voor nieuwe maatregelen die het zonnepark verder verduurzamen.

Het zonnepark maakt onderdeel uit van een groter energieproject dat Sportbedrijf Deventer de komende jaren zal uitvoeren. Voor dit project is een investering van 2,4 miljoen euro uitgetrokken. Volgens Bas-Jan Blom, directeur Energiefonds Overijssel, is het een belangrijke maatschappelijke investering: “Sport wordt vaak omschreven als een belangrijke bindende factor in de maatschappij. We zijn blij dat het Energiefonds Overijssel met deze duurzame investering hier een bijdrage aan kan leveren. Over de totale looptijd kunnen de afschrijvings- en rentelasten ruimschoots worden gedekt uit de besparing op energielasten."

Blom noemt Aschwin Lankwarden, directeur van Sportbedrijf Deventer, een ondernemer die zijn nek uit durft te steken: "Er zit een gouden kans in renoveren op basis van cashflow die te maken heeft op basis van het energievraagstuk."

Besparingspotentieel
Hoe groot kan de besparing op deze energielasten eigenlijk zijn? Met 6.500 vierkante meter aan kunstijs en grote verwarmde zwembassins is de vraag om energie indrukwekkend. De mogelijkheden tot CO2-reductie en energiebesparing zijn daarom eveneens omvangrijk.

Daarom werd in samenwerking met WDW Ontwikkelend Beheer, op basis van verschillende energiescans, duidelijk welke ingrepen tot een verdere verduurzaming zouden leiden. Het pakket van verduurzamingsmaatregelen betekent een daling in het gasverbruik van 80 procent en levert een reductie van CO2-uitstoot op van maar liefst 1.332 ton per jaar. Theo Rietkerk, gedeputeerde Provincie Overijssel en verantwoordelijk voor economie, energie en innovatie, noemt het plan “een geweldige prestatie” en “een inspirerend voorbeeld voor andere sportaccommodaties in Overijssel.

Duurzaamheidsmaatregelen
Het pakket van maatregelen is divers. Zo wordt de energievraag teruggedrongen door isolatievoorzieningen, installatietechnische aanpassingen en energiezuinige verlichtingsarmaturen. De resterende benodigde energie wordt gedeeltelijk opgewekt door PV-panelen, in totaal wel 1547. Deze panelen zijn goed voor een elektriciteitsproductie van gemiddeld 312.000 kWh per jaar. Tevens is er sprake van warmteproductie via zonnecollectoren.

Verder is er sprake van warmteterugwinning uit koudeopwekking. Na de installatie van een warmtepomp kan de warmte die vrijkomt als gevolg van de koudeopwekking voor de ijsproductie getransporteerd worden naar de zwembaden. De hoeveelheid warmte die hiermee beschikbaar komt, kan ongeveer voor de helft voorzien in de warmtevraag van de zwembaden. De winst? Een forse jaarlijkse besparing en een CO2-reductie van ongeveer 298.000 kilogram per jaar.

Een derde pijler in het verduurzamingsproces is de beperking van het waterverbruik; een drastische reductie wordt gerealiseerd door installatietechnische aanpassingen en het gebruik van waterbuffers.

Toekomstblik
In totaal bespaart Sportbedrijf Deventer ruim 200.000 euro per jaar op de inkoop van energie. Wethouder Duurzaamheid Jos Pierey is enthousiast over de ontwikkeling en blikt vooruit naar de toekomst: “Het eerste grote zonnepark van Deventer is klaar. We gaan er hard aan trekken om op alle geschikte daken- en misschien ook op andere plekken als geluidwallen- zoveel mogelijk zonne-energie op te wekken." Hij besluit: "Duurzaamheid moet je doen en dat bewijzen we hier."

Rietkerk: “We hebben recent besloten dat kleine sportverenigingen die ook aan het energievraagstuk willen werken, hun lening niet binnen vijf jaar, maar binnen tien jaar mogen aflossen, met een leenfaciliteit van twee miljoen euro. Dát is naar onze mening op de juiste manier investeren in werkgelegenheid, banen en duurzaamheid. Zo breng je het thema duurzaamheid dichtbij de mensen."

Bron: groenecourant.nl

Google stopt 100 miljoen in financieringsfonds voor zonnepanelen

Poster : D.Hellendorp on 29-09-13

AMSTERDAM – Google heeft 100 miljoen dollar gestopt in een fonds dat zonnepanelen financiert voor consumenten.
Dit meldt het bedrijf woensdag, een dag nadat werd aangekondigd dat het alle windstroom koopt van een windpark van 407 megawatt.
Het fonds wordt samen met het Amerikaanse zonneconcern SunPower opgezet. SunPower stopt nog eens 150 miljoen dollar in het fonds.
Via het fonds worden zonnepanelen aangekocht en geleased aan Amerikaanse consumenten tegen een lagere prijs dan de gemiddelde energierekening. Zo hoeven de particulieren zelf niet de investeringskosten in 1 keer op te hoesten.
SunPower heeft al een dergelijk project in de VS waar 20.000 huishoudens gebruik van maken.
Bron: groenecourant.nl

Spaarlampen en LED lampen

Poster : D.Hellendorp on 29-09-13

De spaarlamp is een alledaags en aansprekend voorbeeld. Gebruikten we 20 jaar geleden nog 60 en 100 Watt lampen, nu zijn 12 en 20 Watt lampen met dezelfde lichtsterkte overal verkrijgbaar. Voor sfeerverlichting kun je zelfs terecht voor 5 en 7 Watt lampen.
Een nieuwe techniek is de LED-lamp met zijn toepassingen. Ze worden al toegepast in verkeerslichten en zaklantaarns. Ook het nachtlampje bij uw baby kan 100.000 uur (ruim tien jaar lang) continue branden met totaal 9 kWh. Dat is maar bij wijze van spreken, want we gaan de besparing natuurlijk niet teniet doen door de lampen dan maar continue te laten branden. Dan zijn we terug bij af. Maar u ziet: een LED-lamp zet zoden aan de dijk.
Behalve door zuiniger technieken toe te passen kunnen we ook energie besparen door bewust om te gaan met ons energiegebruik. Verlichting niet onnodig laten branden, apparaten na gebruik uitdoen, onnodig warmwatergebruik inperken, warmere kleding dragen als het kouder wordt. Met deze maatregelen is veel te besparen, maar voor iedereen verschillen de grenzen van wat haalbaar en aanvaardbaar is.
De juiste manier om te komen tot een efficiënt gebruik van energie is het aanhouden van de Trias Energetica.
Bron: duurzameenergie.org

Eerste zonnepanelen op het dak van de ArenA

Poster : D.Hellendorp on 29-09-13

De eerste zonnepanelen op het dak van de Amsterdam ArenA zijn woensdag geïnstalleerd. In mei zal het zonnedak opgeleverd worden. Dan moeten er zo’n 4200 panelen zijn geplaatst. Het Platform Duurzame ArenA – ArenA-medewerkers verantwoordelijk voor de realisatie van het duurzaamheidsprogramma ‘Amsterdam ArenA. Vanzelfsprekend duurzaam’.– legde vanochtend symbolisch de eerste zonnepanelen op het stadiondak. Daarmee gaven zij het startsein voor de realisatie van het grootste zonnedak van de hoofdstad. In totaal installeert de Amsterdam ArenA de komende periode ongeveer 7.000 m2 aan zonnepanelen op de niet-licht doorlatende, niet-bewegende delen van het stadiondak. Deze oppervlakte is vergelijkbaar met een voetbalveld.
Het zonnedak van de ArenA zal ongeveer 930.000 kWh per jaar produceren. Dat is 10% van de elektriciteit die het stadion momenteel jaarlijks verbruikt en vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van circa 270 huishoudens. De plaatsing van de panelen brengt de ArenA in de top van Europese ‘zonnestadions’.
“Ik ben buitengewoon trots op dit bijzondere moment”, zegt Henk van Raan, projectdirecteur van het duurzaamheidsprogramma ‘Amsterdam ArenA. Vanzelfsprekend duurzaam’. “Het was een lange weg om dit voor elkaar te krijgen, maar het is gelukt! Hiermee zijn we weer een stap dichter bij ons einddoel: per saldo klimaatneutraal in 2015.” De aanleg van het zonnedak kost circa 1,6 miljoen euro en wordt uitgevoerd door enkele Green Deal-partners van de ArenA, namelijk Nuon, BAM en Arcadis. Oskomera verzorgt de levering en montage van de zonnepanelen. De Green Deal-partners helpen de ArenA om in 2015 per saldo klimaatneutraal te zijn.
In oktober 2013 ging het Amsterdams Klimaat en Energiefonds van start, een initiatief van gemeente Amsterdam. In dit fonds heeft de gemeente Amsterdam een deel van de opbrengst van de verkoop van Nuon-aandelen ondergebracht. Het fonds verstrekt (achtergestelde) leningen, garanties en/of aandelenkapitaal. Samen met het al langer bestaande Amsterdams Investeringsfonds zorgt zij er mede voor dat de ArenA het zonnedak financieel rendabel kan installeren en exploiteren.
Bron: happynews.nl

Windmolenparken op 11 gebieden

Poster : D.Hellendorp on 29-09-13

Na overleg met provincies heeft het kabinet 11 gebieden aangewezen, die geschikt zijn voor grote windmolenparken op het land. De provincies hebben zelf de gebieden voorgedragen die zij daarvoor het meest geschikt achten.
Het gaat om de gebieden: Rotterdamse Haven, Goeree-Overflakkee, Krammersluizen, IJsselmeer-Noord, Flevoland, Noordoostpolderdijk, Wieringermeer, Eenshaven, Delfzijl, N33 en Drentse Veenkoloniën. Deze gebieden staan in de Structuurvisie Windenergie op Land, die de ministers Melanie Schulz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Henk Kamp (Economische Zaken) naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.
Het is de eerste keer dat het Rijk en provincies gezamenlijk uitvoering geven aan bestuurlijke afspraken op het gebied van duurzame energie. Met het oog op het klimaat en de afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen is een overgang naar een duurzamere energiehuishouding. Windenergie op het land vormt een belangrijke bron om te komen tot een aandeel duurzame energie in 2020 van 14%, zoals is afgesproken in het Energieakkoord.
In de Structuurvisie gaat het om windparken van meer dan 100 megawatt. De provinciale structuurvisies wijzen gebieden aan voor windenergieprojecten kleiner dan 100 megawatt. Al deze gebieden samen zijn nodig om een totaal vermogen van 6.000 megawatt in 2020 te realiseren. Bron: duurzaamgebouwd.nl

Financierings-stop kolencentrales voorbereiding voor meer schaliegas?

Poster : D.Hellendorp on 29-09-13

Premier Rutte kondigde gisteren onverwacht aan dat Nederland zich aansluit bij internationale initiatieven om ontwikkelingsbanken te verbieden nog leningen te verstrekken voor de bouw van nieuwe kolencentrales in ontwikkelingslanden. Rutte en Obama bespraken het thema klimaatverandering tijdens de Nucleaire top, die deze week plaatsvond in Den Haag. Het is de bedoeling dat die afspraken volgend jaar tijdens de VN-klimaattop in Parijs verder worden uitgewerkt.
Liset Meddens, coördinator van FossilFree in Nederland, is zeer tevreden met de verklaring van Rutte: “Het is een positieve verrassing dat dit onderwerp besproken is en dat er zo’n daadkrachtige afspraak is gemaakt. Rutte erkent hiermee dat investeringen in de fossiele energiesector bijdragen tot verdere opwarming van de aarde en daarmee zorgen voor gevaarlijke klimaatverandering.”
Rutte en Obama presenteerden hun verklaring in de week dat er een grote campagne is gestart, waarin het ABP wordt opgeroepen om haar investeringen in bedrijven die fossiele brandstoffen produceren terug te trekken. Het ABP zou de gevaren voor het klimaat, die verbonden zijn aan het produceren van fossiele brandstoffen, moeten onderkennen en daarom haar financiële belangen in deze vervuilende industriesector zo snel mogelijk moeten afbouwen.
Daarnaast kennen deze investeringen ook grote financiële risico’s, vanwege de zogenaamde carbon bubble, waar Duurzaamnieuws.nl al eerder over schreef. Of de verklaring daadwerkelijk wijst op substantiële aanpassingen is overigens maar de vraag. Zowel de Verenigde Staten als de Nederlandse regering zien (schalie)gas als transitiebrandstof en hebben daarin toenemende belangen. Het vooruitzicht van beperking van financiering van nieuwe kolencentrales zou heel goed gebruikt kunnen worden om kritiek van de milieubeweging op schaliewinning te pareren.
In de verklaring komen we verder bekende punten tegen: bedrijven en burgers moeten het doen, we praten er over om samen verder te praten. De meest concrete actie: in 2015 praten we verder. Bron: duurzaamnieuws.nl

Met afval kun je meer dan je denkt!

Poster : D.Hellendorp on 29-09-13

Spullen worden oud, gaan kapot of we vinden ze gewoon niet meer leuk. Meestal belanden ze dan bij het afval. Maar is dat eigenlijk niet zonde? Met een beetje creativiteit kun je oude spullen een heel nieuw leven geven. Bijvoorbeeld als design in en om je huis. Super origineel natuurlijk en ook nog eens duurzaam. Kijk bijvoorbeeld eens op eens op up.droog.nl . Zij maken van afval duurzaam design.
Hergebruik van spullen zonder waardevernietiging wordt ook wel cradle to cradle genoemd. Deze ontwerpfilosofie is bedacht door Michael Braungart en is inmiddels razend populair. Het idee is dat spullen die je van de natuur neemt ook weer terug gegeven moeten worden: afval is voedsel. Door spullen zo her te gebruiken dat ze  niet minder waard worden belast je het milieu zo min mogelijk. Dit is niet zomaar recycling, maar upcycling.
Kijk voor inspiratie ook eens op www.plasticwhale.org. Een ander project dat milieubewust met afval omgaat. Zij vissen in de Amsterdamse grachten naar plastic bekers en maken hier vervolgens duurzaam design van.
Naast deze initiatieven bestaan nog veel meer projecten op het gebied van upcycling. Voor al deze projecten organiseert Voor de Wereld van Morgen de battle ‘duurzaam design’. Heb je of ken je een project dat zich inzet voor duurzaam design? Bron: voordewereldvanmorgen.nl

CO2-voetafdruk makkelijker met eenduidige lijst CO2 basiscijfers

Poster : D.Hellendorp on 29-09-13

De CO2-uitstoot van een organisatie, zoals een bedrijf of gemeente of van een activiteit zoals reizen kan voortaan beter vergeleken worden. Meer inzicht in CO2-uitstoot helpt om deze vervolgens omlaag te brengen. De Rijksoverheid, Milieu Centraal, Stimular, Connekt en SKAO sluiten op 12 maart een Green Deal om een lijst met CO2-basiscijfers op te stellen waardoor vergelijken makkelijker wordt. Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) tekent de Green Deal ‘CO2-emissiefactoren’ namens de overheid op de beurs Duurzaamheid2014. Met het groeien van de maatschappelijke aandacht voor het broeikasgas CO2 zijn er steeds meer instrumenten ontstaan waarmee een CO2-vergelijking of voetafdruk bepaald kan worden. Op dit moment hanteren en publiceren vele organisaties en bedrijven in Nederland CO2-basiscijfers, ze zijn echter allemaal net even anders. Dit geldt onder andere voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, SKAO (CO2-Prestatieladder), Connekt (Lean and Green), Milieu Centraal, Stichting Stimular (Milieubarometer), diverse natuur- en milieuorganisaties, de aanbieders van klimaatcompensatie en partijen die zich richten op de duurzaamheid van grondstoffen, producten en werken. Door een diversiteit aan aannames, berekeningen en getallen zijn de gehanteerde emissiefactoren lang niet altijd gelijk. Dus geven ook twee voetafdrukberekeningen van dezelfde situatie verschillende uitkomsten. Door het opstellen van een uniforme lijst moet deze verwarring tot het verleden gaan behoren. ‘Meten is weten. Met die lijst kunnen we straks appels met appels vergelijken’, aldus staatssecretaris Mansveld. ‘Ondernemers kunnen pas echt gericht investeren als ze weten waar de winst- en besparingskansen liggen.’ Milieu Centraal zal als uitvoerende organisatie in de komende maanden een consultatie organiseren om met alle betrokkenen tot één breed gedragen en wetenschappelijk verantwoorde lijst van CO2 cijfers te komen. Op basis van algemeen geaccepteerde uitgangspunten. Alle CO2 emissiefactoren worden vanaf dit najaar gepubliceerd op de gratis toegankelijke website. Bron: duurzaam-ondernemen.nl

Zelfvoorzienend strandpaviljoen op zonne-energie in Barcelona

Poster : D.Hellendorp on 29-09-13

In Barcelona is het Endesa Paviljoen een prototype van een zelfvoorzienend gebouw op zonne-energie. Het gebouw, ontworpen door de Spaanse architect Rodrigo Rubio produceert tot 150% van de energie die het gebruikt. 120 kWh energie per dag De gevel is samengesteld uit modules welke zijn gevormd op basis van zonlicht, zonwering, isolatie, ventilatie, lichtinval en uitzicht. Elke module is anders, door de positie ten opzichte van de zon en andere klimatologische parameters. De zuidkant van het Endesa Paviljoen is vormgegeven om meer warmte en zonlicht op te kunnen vangen, zowel op de zonnepanelen als middels direct lichtinval. Hier tegenover zijn de noordelijke delen juist meer gesloten. Het gebouw genereert 120 kWh elektrische energie per dag. Form follows energy Het paviljoen is zowel manifest als prototype. De initiatiefnemers willen het paviljoen het nieuwe paradigma laten uitdragen, namelijk ‘form follows energy’. International BCN Smart City Congress Rodrigo Rubio, de spaande architect ontwierp het paviljoen eind 2013 in het kader van het International BCN Smart City Congress. Het gebouw kwam in samenwerking met een Spaanse elektriciteitsmaatschappij en een architectuurinstituut tot stand. Het gehele paviljoen is binnen zes weken ontworpen, gemaakt en gebouwd. Zon en wind als basis De geometrie van de gevel is bepaald op basis van de baan van de zon, de meest voorkomende wind en de verschillen tussen zomer en winter. Ook zijn de mogelijkheden van prefabricage en digitale ontwerp- en productietechnieken onderzocht en ingezet. Elke module is berekend met parametrische designtools, gemaakt met behulp van een computergestuurde zaag en geassembleerd op locatie. Bron: duurzaamvastgoed.com

De Haagse Hopjes : eerste Haagse Duurzame Band

Poster : D.Hellendorp on 29-09-13

Tijdens de opening hebben we met de Haagse Hopjes een ouderwetse rock and roll performance neergezet, maar dan wel op een duurzame manier. De Bas en drums zijn volledig akoestisch en zang en gitaar versterkt door een zonnepanelen gevoed Vox versterkertje van 3 watt. Een Waanzinnig geluid in dit galmende hoge pand. Bron: duurzaamdenhaag.nl

Hoe Energie zuinig is LED Verlichting?

Poster : D.Hellendorp on 29-09-13

Tegenwoordig neemt het elektriciteitsverbruik toe en gezien het aantal apparaten die beschikbaar zijn in elk huishouden, zal de elektrische consumptie naar verwachting verdubbelen in de komende jaren. De Oplossing Als dit zo door blijft gaan, kunnen we te maken krijgen met een grote elektrische crisis in de toekomst en dit kan een grote impact hebben op onze economie. Daarom is het sterk aan te raden om gebruik te gaan maken van energie zuinige verlichting, zoals LED Verlichting. Deze lampen garanderen u te besparen op uw dagelijks elektrisch verbruik. Duurzaamheid LED Verlichting, zoals de LED spots, wordt beschouwd als uitstekende energie bespaarders, omdat het in staat is om licht een bepaalde richting uit te stralen. LEDs worden gebruikt voor diverse toepassingen over de hele wereld en een van de grootste voordelen van LED verlichting is dat het zeer duurzaam is. Daarnaast bevat het geen gloeidraad, daarom gaan ze onder normale omstandigheden niet makkelijk kapot. Bron: Dichtbij.nl

Investeren in zonnepanelen beter dan sparen

Poster : D.Hellendorp on 29-09-13

Veel mensen vragen zich af of het investeren in zonnepanelen wel rendabel genoeg is. Daarom heeft Milieu Centraal een nieuwe rekenmethode ontwikkeld. Hiermee kunnen rendementen van investeringen in energiebesparende maatregelen bepaald worden. Zo blijkt dat het rendement van zonnepanelen te vergelijken is met een rente van 6% op een spaarrekening. Rendement zonnepanelen Het aanschaffen van 6 zonnepanelen die jaarlijks 1.200 kWh energie produceren kost eenmalig circa 2.900 euro. Een zonnepaneel werkt ongeveer 25 jaar en de onderhoudskosten van de 6 zonnepanelen zijn 900 euro in totaal. Doordat de zonnepanelen ruim 1/3 van het energieverbruik van een gemiddeld huishouden kunnen voorzien, is de energiebesparing het eerste jaar zo�n 280 euro. Het is aannemelijk dat de energieprijzen loop der tijd stijgen, waardoor uw besparing jaarlijks toeneemt. Zonnepanelen hebben een terugverdientijd van ongeveer 12 jaar. Doordat de terugverdientijd best lang is, zijn mensen geneigd niet te investeren in zonnepanelen. Maar door het rendement van zonnepanelen te vergelijken met een spaarrente van 6%, wordt het investeren in zonnepanelen toch aantrekkelijk. Het rentepercentage bij de meeste Nederlandse banken zijn namelijk rond de 2.5%.

Bezuinigingen leiden tot minder energieverspilling en lichthinder

Poster : D.Hellendorp on 28-09-13

Vanaf 3 juni zet Rijkswaterstaat stapsgewijs de verlichting op een aantal rijkswegen uit tussen 21.00 en 05.00 uur, tussen 23.00 en 05.00 uur op delen van een aantal drukkere wegen. Hiermee bespaart RWS kosten. Minder verlichting betekent bovendien een lager energieverbruik en op sommige plekken minder lichtvervuiling voor de omgeving. Rijkswaterstaat zet in het donker de verlichting alleen aan op de drukste momenten van de dag. Datzelfde geldt op plaatsen waar het nodig is voor de verkeersveiligheid zoals in tunnels of bij scherpe bochten. Delen van het hoofdwegennet zijn ook nu al onverlicht, daar verandert er niets.

Haal je elektriciteit uit levende planten

Poster : D.Hellendorp on 20-09-13

Plant-e brengt het eerste product op de markt dat elektriciteit maakt uit de groei van planten. Het spin-off bedrijf van Wageningen Universiteit bestaat nu drie jaar en heeft in die tijd hard gewerkt aan het ontwikkelen van een product op basis van innovatieve technologie die het mogelijk maakt om elektriciteit te oogsten terwijl de plant doorgroeit.

Stand-by uit bespaart energie

Poster : D.Hellendorp on 15-09-13

Een gemiddeld gezin is per jaar 400 kWh elektriciteit kwijt aan de stand-by stand oftewel slaapstand. Van dit sluipverbruik is 40% makkelijk te voorkomen. Klaar met televisie kijken of computeren? Schakel het apparaat uit om energie te besparen. Ook handig voor energiebesparing: een grote stekkerdoos waarmee je in een keer alle apparatuur en computers uitschakelt. Deze stand-by-killer doet zijn naam eer aan. Als je alle apparaten in huis van de stand-by afhaalt, levert je dit een besparing op van 90 euro per jaar.

Van gloeilamp naar spaarlamp

Poster : D.Hellendorp on 10-09-13

Gloeilampen verbruiken 80% meer elektriciteit dan spaarlampen. Als je de helft van de gloeilampen in huis vervangt door spaarlampen, bespaar je 75 euro op je verbruik van elektriciteit. Een 40W gloeilamp vervang je door een 10W spaarlamp met dezelfde lichtopbrengst. Dat is 30W energiebesparing per lamp. Bovendien gaan spaarlampen langer mee: zon 8-10 keer.

TL-lamp vaker uit

Poster : D.Hellendorp on 27-08-13

Vaak wordt gedacht dat het starten van een TL-buis veel energie kost, en dat de TL-buis beter kan blijven branden. Dat is een misvatting. Ook bij kleine pauzes kun je energie besparen als je de TL-lamp uit doet.

CBS: 15 procent meer kolen verstookt

Poster : D.Hellendorp on 20-08-13

In 2012 is in Nederland 102 miljard kWh elektriciteit geproduceerd, bijna 10 procent minder dan een jaar eerder. Zowel de import als de export van elektriciteit waren in 2012 echter groter dan ooit. In 2012 kwam 53 procent van de in Nederland geproduceerde elektriciteit uit aardgas. In 2011 was dat nog 60 procent. Vooral de aardgascentrales die elektriciteit opwekken en leveren aan het landelijk hoogspanningsnet, produceerden in 2012 minder elektriciteit. Deze centrale productie van elektriciteit uit aardgas daalde met 25 procent. Ook bij de decentrale productie, de productie van elektriciteit die geleverd wordt aan regionale netten of die in het eigen bedrijf wordt gebruikt, werd minder aardgas ingezet. Doordat steenkool in 2012 relatief goedkoop was, steeg de hoeveelheid elektriciteit uit steenkool met ruim 15 procent. .